×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By Santi Ma-Oun - 28 January 2021

  Digital experience agency คืออะไร? ทำไมองค์กรของคุณต้องใช้บริการ?

  Digital experience agency

  พันธมิตร หรือผู้ให้บริการด้าน Digital แบบครบวงจร ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ออกแบบ และสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นบริบทของการสร้าง Digital Asset ขององค์กรที่เริ่มต้นเข้าสู่ Digital Transformation ที่เริ่มปรับเปลี่ยน และนำเอา Digital Technology เข้ามาพัฒนาองค์กร หรือใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต่อไป

  ทำไมจึงต้องให้ความสำคัญกับ Customer Experience?

  ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ในรูปแบบของการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร หรือการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของคุณ โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้านั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้างการรับรู้ (Brand awareness) และขั้นตอนของสนันสนุนให้เกิดการซื้อขาย ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งหากองค์กรของคุณมีรากฐานความสัมพันธ์ที่มั่นคง และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์หรือองค์กรของคุณได้แล้ว จะเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงของการทำการตลาด ทำให้เกิดการซื้อสินค้าและใช้บริการซ้ำๆ รวมไปถึงบอกต่อ ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้แบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น


  Digital experience agency ทำอะไรบ้าง?

  คำนิยามและหน้าที่รับผิดชอบของ Digital experience agency แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ให้บริการ Digital experience แตกต่างจาก Digital agency ทั่วไปที่ทำหน้าที่ในการทำโฆษณา แคมเปญ หรือทำการตลาดเท่านั้น คือหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับประสบการณ์ดิจิทัลของผู้บริโภคโดยตรงที่จะสนใจมากกว่าแค่ชิ้นงานโฆษณา หรือผลลัพธ์ของโฆษณา ซึ่งการบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน(กลยุทธ์) ออกแบบสร้างสรรค์ ไปจนถึงการติดตามผลงานเพื่อพัฒนานาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่ง Hocco เองก็เป็นหนึ่งใน Digital experience agency ผู้ให้บริการทางด้าน customer experience solutions แบบครบวงจร ที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์และออกแบบ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าจดจำและเข้าใจง่ายของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ

  ดูแลประสบการณ์ของผู้ใช้งานในทุกช่องทางออนไลน์ขององค์กร

  เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และออกแบบ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ที่ดูดีเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแต่ละองค์กรหรือแบรนด์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้อีกด้วย

  เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

  การทำการตลาดดิจิทัลจะไม่เป็นปัญหาสำหรับองค์กรอีกต่อไป เมื่อใช้บริการจากผู้ให้บริการ Digital experience agency ที่มีทีมมากประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การตลาด และการพัฒนาเนื้อหาและเว็บไซต์ให้เป็นมิตรต่อ SEO ซึ่งเป็นการทำการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านดิจิทัลให้กับธุรกิจ ซึ่งทางผู้ให้บริการเองจะมี Digital solution ที่แตกต่างและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ และยังสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ของกิจกรรมออนไลน์นำไปวิเคราะห์ (Analytics) และเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

  การสร้างแบรนด์ (Digital Marketing)

  การสร้างแบรนด์ให้มีบทบาทบนตลาดออนไลน์ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปตรงตามกับที่ผู้ประกอบการต้องการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร้างเรื่องราวของแบรนด์ ในรูปแบบของการเล่าเรื่องมักจะดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือ ความผูกพันกับลูกค้าได้มากกว่า สามารถพัฒนาจากผู้ใช้งานที่มี interaction กลายเป็นลูกค้าที่มี relationship ที่ดีกับแบรนด์ต่อไปได้

  ทำไมองค์กรของคุณต้องใช้บริการจาก Digital experience agency?

  1. พัฒนาหรือสร้างสื่อ/แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ

  แต่ละธุรกิจมีความต้องการที่จะสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต่างกัน บางธุรกิจเหมาะกับการโปรโมทบน Social media แต่สำหรับหลาย ๆ ธุรกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็ตอบโจทย์มากกว่า เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการสร้างสื่อ หรือช่องทางออนไลน์เป็นของตัวเองช่วยเพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นในอนาคต

  2. ทำงานกับมืออาชีพ คุ้มค่ากว่า

  ผู้ให้บริการมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้สามารถสร้างและจัดการงานด้านดิจิทัล ที่มีเรื่องของ code และโปรแกรมที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบการเลือกจ้าง outsource ที่ไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งงาน ก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวได้ ดังนั้นควรเลือกเอเจนซี่ที่น่าไว้วางใจ ที่สามารถดูแลธุรกิจและดำเนินงานให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตั้งแต่ต้นจนจบ และยังต่อยอดพัฒนาในอนาคตได้อยู่เสมอ

  3. นำเสนอมุมมองและไอเดียใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

  มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ส่งผลให้องค์กรรู้จุดเด่นและจุดด้อยที่ขาดไป จึงจะได้เติมเต็มให้ถูกต้อง เอเจนซี่ทำงานกับองค์กรหรือแบรนด์อื่นๆ มากมายทำให้มีมุมมอง แนวคิดที่กว้างกว่าคนภายในองค์กรด้วยกัน เมื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น และสร้างสรรค์แนวทางที่ดีแล้วเหมาะสมที่สุดก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจได้มากกว่า

  4. ทำงานแบบมีประสิทธิภาพวัดผลได้

  เอเจนซี่ด้านดิจิทัลสามารถทำงานกับความกดดันด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นตัวกระตุ้น และรับประกันว่าชิ้นงานจะถูกทำออกมาได้ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพตามประสบการณ์ที่ผู้ให้บริการสั่งสมมาจนเชี่ยวชาญ ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบการลงทุนกับบุคลากรในองค์กรเองแล้ว ถือว่าการจ้างเอเจนซี่ คุ้มค่ากว่าทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งยังมีการวัดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะเอเจนซี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องนำเสนอ สรุปผลต่อองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา และให้คำปรึกษาในเรื่องที่องค์กรขาด เพื่อเติมเต็มองค์กรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  5. ดำเนินงาน รับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมาย

  หากธุรกิจของคุณมีพาร์ทเนอร์ที่เป็น Digital experience agency หรือผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลที่รู้ใจ ก็จะยิ่งทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เนื่องจากผู้ให้บริการมีความเข้าใจ รู้จักองค์กรนั้นๆ เป็นอย่างดี ทำให้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือเกิดปัญหาขึ้น จะสามารถประสานงานแก้ไขได้ทันท่วงที สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้ให้บริการด้าน Digital experience agency อยู่ก็อย่าลืมพิจารณา Hocco ผู้สร้างประสบการณ์ออนไลน์มืออาชีพ ที่หลากหลายองค์กรไว้วางใจและเชื่อใจใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เรารับรองซอฟแวร์ระดับสูง รับประกันด้านประสิทธิภาพ ได้มาตราฐาน และความปลอดภัยสำหรับช่องทางออนไลน์ของธุรกิจที่มั่นคง ที่ทำงานได้ดีในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ โทรศัพท์มือถือ ให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าผู้ใช้งาน และตัวผู้ประกอบการเอง

  0 Comment