×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By Kaewklaow Robru - 20 March 2023

  เทรนด์การเรียนแบบ Personalised Learning ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญของคนยุคนี้

  Personalised learning หรือการเรียนรู้ส่วนบุคคลคือแนวทางการศึกษาที่ปรับประสบการณ์การเรียนรู้ให้เข้ากับความต้องการ ความชอบ และจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคน แทนที่จะยึดติดกับวิธีการแบบเดียว การเรียนรู้ส่วนบุคคลตระหนักว่านักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

  ภาพที่ 1; Personalized learning 01 จาก; https://www.pexels.com/@fauxels/

  Personalised learning มีความสำคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยหลายประการ หนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักคือเทคโนโลยี ซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความชอบของนักเรียนได้ง่ายขึ้น ตลอดจนพัฒนาและส่งมอบสื่อการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ เมื่อตลาดงานมีการแข่งขันสูงขึ้นและความต้องการทักษะเฉพาะด้านก็เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาจะต้องได้รับชุดความรู้และความสามารถที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น การเรียนรู้ส่วนบุคคลหรือ Personalized learning จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามความเหมาะสมด้านการเรียนรู้ของตนเองด้วยนั่นเอง

  ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนแนวโน้มสู่ Personalised learning คือการรับรู้ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์หรือ social-emotional learning (SEL) ในการศึกษาที่เพิ่มขึ้น Personalised learning เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาไม่เพียงแต่ทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถทางสังคมและอารมณ์ด้วย ซึ่งรวมถึงทักษะต่าง ๆ เช่น Self-awareness (การตระหนักรู้ในตนเอง) Self-regulation (การควบคุมตนเอง) Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) และ Social awareness (การรับรู้ทางสังคม) ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในบริบททางวิชาการและส่วนบุคคล สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนรู้และช่วยให้พวกเขาพัฒนาความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ภาพที่ 2; Personalized learning 02 จาก; https://www.pexels.com/@julia-m-cameron/

  Personalised learning ยังช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการส่วนบุคคล Personalised learning สามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุความเชี่ยวชาญในเนื้อหามากขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่คะแนนการทดสอบที่สูงขึ้นและผลการเรียนโดยรวมที่ดีขึ้น โดยสรุปแล้ว Personalised learning กลายเป็นกระแสนิยมสำหรับคนในยุคนี้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการตระหนักถึงความต้องการและความชอบเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนและปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสม การเรียนรู้เฉพาะบุคคลจะช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดและพัฒนาทักษะและความสามารถที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ

  0 Comment