×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By Kaewklaow Robru - 04 October 2023

  Contract คืออะไร ต่างจาก Outsource อย่างไร?  ทำไมบริษัทถึงจ้างพนักงานแบบ Contract มากขึ้น 

  ภาพที่ 1; People on Conference Room จาก Christina Morillo (pexels)

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า Contract worker หรือ Contract employees นั้นคืออะไร ซึ่งในภาษาไทยมักจกะเรียกกันว่า ‘พนักงานสัญญาจ้าง’ ซึ่งคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในโปรเจคเฉพาะช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว บุคคลเหล่านี้มักเป็นที่ต้องการของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่บริษัทนั้น ๆ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ หรือที่มีอยู่อาจไม่พอในการทำงานกับโปรเจคนั้น ๆ ซึ่งการใช้พนักงานสัญญาจ้างตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

  1. ด้าน Scalability: บริษัทสามารถปรับกำลังคนของตนให้เข้ากับความต้องการตามฤดูกาลหรือความผันผวนของปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างแทนที่จะจ้างพนักงานประจำ

  2. ด้าน Project-Based Tasks: แต่ละโปรเจ็คหรืองานเฉพาะที่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นของพนักงานตามสัญญาจ้าง

  3. ด้านความเชี่ยวชาญตามความต้องการ: การเข้าถึงทักษะเฉพาะทางที่อาจไม่มีให้ภายในองค์กรถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของการจ้างงานตามสัญญา

  4. ระยะเวลาทดลองใช้งาน: บริษัทสามารถประเมินความเข้ากันได้ของผู้เชี่ยวชาญกับทีมของตน โดยการจ้างงานเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะพิจารณาข้อผูกพันเต็มเวลา

  บทบาทตามสัญญาเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ฝึกฝนทักษะ และปูทางไปสู่โอกาสที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและอาจได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า นอกจากนี้ งานตามสัญญายังช่วยให้บุคคลได้สำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นอีกด้วย

  ตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับความนิยม

  การจ้างงานตามสัญญากำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บางสาขาเอื้อต่องานสัญญามากกว่าสาขาอื่น ต่อไปนี้เป็นรายการตำแหน่งสัญญาจ้างทั่วไปที่ได้รับความนิยมในการว่าจ้างสูง

  ภาพที่ 2; drawing on paper sheets at work จาก Karolina Grabowska (pexels)

  • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web design and development)

  • การออกแบบกราฟิก (Graphic design)

  • การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (Search engine optimisation)

  • การสอนออนไลน์ (Online teaching)

  • ประชาสัมพันธ์ (Public relations)

  • Virtual administrative assistance

  • การออกแบบและพัฒนาวิดีโอเกม (Video game design and development)

  • การตลาดและการจัดการโซเชียลมีเดีย (Social media marketing and management)

  • การแปล (Translation)

  • การถอดความ (Transcription)

  • วิจัย (Research)

  • ทรัพยากรทางกฎหมาย (Legal resources)

  • กวดวิชา (Tutoring)

  • การขายออนไลน์ (Online sales)

  • การถ่ายภาพ (Photography)

  • บริการลูกค้า (Customer service)

  • การเขียนและการเขียนคำโฆษณา (Writing and copywriting)

  • การออกแบบและพัฒนาแอป (App design and development)

  • การผลิตเสียง/วิดีโอ (Audio/video production)

  • การป้อนข้อมูล (Data entry)

  ความแตกต่างระหว่างการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการทำสัญญาจ้าง (Contracting)

  เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในหมู่ผู้นำธุรกิจที่จะรวม Outsource กับ Contract ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติทั้งสองนี้แสดงคุณลักษณะที่แตกต่างกัน โดยหลัก ๆ แล้วเกี่ยวข้องกับระดับการควบคุมที่องค์กรรักษาไว้สำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานเหล่านี้ภายในองค์กร ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเอาท์ซอร์สและสัญญาจ้างคือสาระสำคัญของข้อตกลงที่มีผลผูกพันและการเตรียมการทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เรามาเจาะลึกแนวคิดเหล่านี้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกัน 

  ภาพที่ 3; handshake businessman จาก rawpixel.com

  Contracts มีข้อสัญญาที่เป็นข้อผูกพัน

  พนักงาน Contract เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายสองฝ่ายขึ้นไป แสดงถึงความมุ่งมั่นอันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง ศูนย์กลางของสัญญาใด ๆ ก็คือข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจได้อย่างชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเพื่อให้ได้รับความเห็นพ้องต้องกันระหว่างทั้งสองฝ่าย สัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อตกลงภายในขอบเขตของธุรกิจและมีบทบาทสำคัญในภาคเศรษฐกิจ

  สัญญาต่าง ๆ มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่กฎหมายยึดถือ เป็นวิธีการที่บริษัทสามารถรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมักจะเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบสำคัญของสัญญาที่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อตกลงร่วมกัน ความยินยอมโดยสมัครใจและแท้จริงจากทุกฝ่าย การพิจารณาตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามระเบียบการทางกฎหมายที่จำเป็น

  Outsourcing หรือการจ้างบุคคลภายนอกเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์

  ในทางกลับกัน การจ้างเอาท์ซอร์สคือการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่บริษัททำสัญญากับองค์กรภายนอกเพื่อมอบหมายงานหรือบริการเฉพาะ แนวปฏิบัตินี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและลดต้นทุน บริษัทอาจตัดสินใจที่จะคงกิจกรรมหลักไว้ภายในองค์กร ในขณะที่จ้างงานให้กับบริษัทที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ แนวทางนี้เสนอทางเลือกที่คุ้มค่า เนื่องจากมักคำนวณว่าการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากภายนอกภายในองค์กรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า การจ้างเอาท์ซอร์สโดยเนื้อแท้เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนงานไปยังบริษัทภายนอก และโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะดีกว่ามากน้อยขนาดไหน สามารถดู เหตุผลที่ควรใช้ Outsource IT ดีกว่าจ้างประจำจริงไหม [ที่นี่มีคำตอบ] 

  ภาพที่ 4; business team จาก freepik

  การจ้างภายนอกหมายถึงข้อตกลง ในขณะที่สัญญาถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย คำว่า "contract" มักใช้เพื่ออธิบายเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่รวบรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง สัญญามีการจ้างงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สัญญาการจ้างงานสำหรับการจ้างพนักงานไปจนถึงบทบาทสำคัญในกระบวนการเอาท์ซอร์ส ดังนั้น การทำสัญญาจ้างและการจ้างเอาท์ซอร์สจึงเป็นหน่วยงานที่แตกต่างกัน แต่สัญญาเป็นเครื่องมือในการกำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการจ้างเอาท์ซอร์ส รวมถึงบริษัทเอาท์ซอร์สและบริษัทที่ได้รับงานเอาท์ซอร์ส

  ความแตกต่างระหว่างการทำสัญญาจ้างและการจ้างบุคคลภายนอกถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันที่คุ้มต้นทุน หรือมืออาชีพอิสระที่กำลังสำรวจเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุ่น ความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ก็มีคุณค่าอย่างยิ่ง

  Reference

  Difference Between, Difference between Outsourcing and Contract

  Indeed Editorial Team, (June 29, 2023). What Is a Contract Employee?

  The Outsource Authority, What’s the Difference Between Outsourcing and Contracting?

  The Upwork Team, (April 19, 2021). What is a Contract Job and How Does It Work? 

  MORE ARTICLES

  0 Comment