×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By Kaewklaow Robru - 29 March 2023

  Data Governance คืออะไร? เหตุใดจึงมีความสำคัญในระดับองค์กร

  Data Governance (DG) หรือในภาษาไทยคือ ‘การธรรมาภิบาลข้อมูล’ ซึ่งอาจหมายถึง ‘การกำกับดูแลข้อมูล’ มันคือกระบวนการจัดการความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบขององค์กร ตามมาตรฐานข้อมูลภายในและนโยบายที่ควบคุมการใช้ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องและเชื่อถือได้ และจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใหม่ ๆ และพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจ 


  โปรแกรมการกำกับดูแลข้อมูลที่ออกแบบมาอย่างดีมักประกอบด้วยทีมการกำกับดูแล คณะกรรมการกำกับที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และกลุ่มผู้ดูแลข้อมูล พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานและนโยบายสำหรับการควบคุมข้อมูล ตลอดจนการดำเนินการและขั้นตอนการบังคับใช้ที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลข้อมูลเป็นหลัก ตามหลักการแล้ว ผู้บริหารและตัวแทนอื่น ๆ จากการดำเนินธุรกิจขององค์กรจะมีส่วนร่วม นอกเหนือจากทีมไอทีและทีม Data Management

  เหตุใด Data Governance จึงมีความสำคัญ

  การกำกับดูแลข้อมูลมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้และผลักดันความสำเร็จของธุรกิจ ประการที่สอง ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การละเมิดข้อมูลและการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ประการที่สาม สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


  ในยุค digital age ข้อมูลอย่างเช่น Big Data ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กร มันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ปรับปรุงการตัดสินใจ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การใช้ในทางที่ผิด การจัดการที่ไม่ถูกต้อง และการจัดการข้อมูลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น การละเมิดข้อมูล ความเสียหายต่อชื่อเสียง และบทลงโทษทางกฎหมาย นั่นคือที่มาของ data governance การกำกับดูแลข้อมูลยังต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมอีกด้วย องค์กรควรลงทุนในระบบการจัดการข้อมูล เช่น คลังข้อมูล Data Lake และระบบจัดการข้อมูลหลัก ที่สามารถจัดเก็บ บูรณาการ และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรใช้เครื่องมือคุณภาพข้อมูลและสายข้อมูลที่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับได้

  ส่วนประกอบของกรอบการกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance Framework

  เฟรมเวิร์กการกำกับดูแลข้อมูลประกอบด้วยนโยบาย กฎ กระบวนการ โครงสร้างองค์กร และเทคโนโลยีที่วางเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการกำกับดูแล นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น พันธกิจของโครงการ เป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จของโครงการ ตลอดจนความรับผิดชอบในการตัดสินใจและความรับผิดชอบสำหรับหน้าที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ กรอบการกำกับดูแลขององค์กรควรจัดทำเป็นเอกสารและแบ่งปันภายใน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าว่าโปรแกรมจะทำงานอย่างไร


  ในด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลสามารถใช้เพื่อทำให้การจัดการโปรแกรมการกำกับดูแลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ แม้ว่าเครื่องมือการกำกับดูแลข้อมูลจะไม่ใช่องค์ประกอบเฟรมเวิร์กที่จำเป็น แต่เครื่องมือเหล่านี้สนับสนุนการจัดการโปรแกรมและเวิร์กโฟลว์ การทำงานร่วมกัน การพัฒนานโยบายการกำกับดูแล การจัดทำเอกสารกระบวนการ การสร้างแคตตาล็อกข้อมูล และฟังก์ชันอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ Data Quality, Metadata Management และ Master Data Management (MDM)

  (Source: TechTarget)

  0 Comment