×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By HOCCO - 17 January 2024

  UAT คืออะไร ดูขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์และตัวอย่างแบบละเอียด

  ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรับรองฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือจุดที่ User Acceptance Testing (UAT) ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ UAT คือการทดสอบที่ดำเนินการโดยผู้ใช้หรือลูกค้าจริง เพื่อตรวจสอบว่าระบบซอฟต์แวร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งใจไว้ และตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทางหรือไม่ บทความนี้จะพาผู้อ่านทุกคนไปทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับการทำ UAT พร้อมทั้งไปดูพร้อม ๆ กันว่า UAT คืออะไร UAT สำคัญกับขั้นตอนพัฒนาระบบอย่างไร

  UAT คืออะไร

  User Acceptance Testing (UAT) เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรก กล่าวคือการทำ UAT จะสามารถช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีให้กับผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งในแง่ของ User Experience จะมีการทดสอบก่อนอยู่แล้วในขั้นตอนของ UX/UI Design ซึ่งในกลุ่มของ Designer จะเรียกกันว่าเป็น Usability Testing หรือ การทดสอบการใช้งานโปรดักกับผู้ใช้ แต่ การทดสอบ UAT เป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพขั้นสุดท้ายก่อนที่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะได้รับไฟเขียวสำหรับการปรับใช้ ซึ่ง UAT จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้จริง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือผู้ใช้ปลายทาง การนำทางผ่านซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบการใช้งาน ฟังก์ชันการทำงาน และความเข้ากันได้กับความต้องการ กระบวนการนี้ครอบคลุมการทดสอบและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

  ทำไมต้องทำ UAT

  กล่าวง่าย ๆ ก็คือ จุดประสงค์ของ UAT คือการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจสำหรับผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงพนักงานและลูกค้าแล้วหรือยัง ซึ่งรวมไปถึงการค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องด้วย โดยการให้ผู้ใช้จริงมีส่วนร่วมในกระบวนการทดสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและความคาดหวังของพวกเขา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ผู้ใช้จะนำไปใช้หลังการเปิดตัว

  Key Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ UAT โดยทั่วไปจะรวมถึงผู้ใช้ปลายทาง นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา ทีมประกันคุณภาพ และผู้จัดการโปรเจกต์ แต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญในการรับรองว่าซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและความพึงพอใจของผู้ใช้ 

  ประเภทของ Acceptance Testing

  ได้รู้ว่า UAT คืออะไรกันไปแล้ว มาดูการทดสอบแบบอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันบ้าง และถึงแม้ว่า UAT จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ทำงานจากมุมมองของผู้ใช้ แต่การทดสอบ Acceptance Testing ประเภทอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่ง Acceptance Testing สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ หลายประเภท:

  1. Alpha Testing - การทดสอบอัลฟ่า (การทดสอบภายในโดยกลุ่มที่เลือก) โดยทั่วไปการทดสอบอัลฟ่าจะดำเนินการโดยผู้ใช้ภายในกลุ่มเล็ก ๆ เช่น พนักงานของบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุข้อบกพร่องหรือปัญหาที่สำคัญก่อนที่ซอฟต์แวร์จะออกสู่การทดสอบภายนอก การทดสอบอัลฟ่าอาจเหมาะกับแอปพลิเคชันที่มีการออกแบบเรียบร้อย และมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ซับซ้อน

  2. Beta Testing - การทดสอบเบต้า (เผยแพร่อย่างจำกัดสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก) การทดสอบเบต้ามักจะดำเนินการกับผู้ใช้ภายนอกกลุ่มใหญ่ขึ้นหลังจากการทดสอบอัลฟ่าเสร็จสิ้น โดยมุ่งเน้นที่การรวบรวมคำติชมจากผู้ใช้จริง และการตรวจจับปัญหาที่ตรวจไม่พบในระหว่างการทดสอบอัลฟ่า

  3. Black Box Testing หรือการทดสอบกล่องดำ มุ่งเน้นไปที่การทดสอบการทำงานของระบบโดยไม่ต้องพิจารณาการทำงานภายใน ใครก็ตามที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสามารถทำการทดสอบกล่องดำได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรม ผู้ทดสอบเพียงแค่ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดที่มีอยู่เท่านั้น เช่น ระบบใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายหรือไม่? ระบบทำงานได้ดีหรือไม่? ปลอดภัยหรือไม่? ซึ่ง UAT คือการทดสอบกล่องดำรูปแบบหนึ่ง

  4. White Box Testing หรือการทดสอบกล่องสีขาว ตรงข้ามกับการทดสอบกล่องดำ การทดสอบ White Box เกี่ยวข้องกับการทดสอบการเข้ารหัสภายใน โครงสร้าง และการใช้งานของซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปการทดสอบนี้ดำเนินการโดยนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับการทำงานด้านเทคนิคภายในของซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่มักจะทำการทดสอบ White Box ควบคู่ไปกับการทดสอบอัลฟ่า

  5. Operational Acceptance Testing หรือการทดสอบการยอมรับการปฏิบัติงาน จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานของระบบ เช่น ประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายขนาด และความปลอดภัย การทดสอบประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบ ERP การทดสอบการยอมรับการปฏิบัติงานอาจดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ UAT หรือในเฟสที่แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น การทดสอบ UAT อาจทำให้แน่ใจว่าแต่ละโมดูลของระบบ ERP ทำงานแยกกัน การทดสอบการยอมรับการปฏิบัติงานจะถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งระบบสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญได้

  6. Contract Acceptance Testing - การทดสอบการยอมรับสัญญา (ตรวจสอบความถูกต้องตามภาระผูกพันตามสัญญา) การทดสอบการยอมรับสัญญาช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดตามสัญญาที่ระบุโดยทีมพัฒนาและลูกค้า อาจจำเป็นต้องมีการทดสอบสัญญาหากซอฟต์แวร์ถูกสร้างแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าเฉพาะราย และโดยทั่วไปจะดำเนินการหลังจากดำเนินการ UAT รอบแรกและแก้ไขปัญหาแล้ว

  7. Regulatory Acceptance Testing - การทดสอบการยอมรับตามกฎระเบียบ (รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของระบบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยทั่วไปการทดสอบประเภทนี้จะดำเนินการโดยผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น ทีมบัญชีอาจดำเนินการทดสอบการยอมรับตามกฎระเบียบในระหว่างการใช้ ERP เพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลการจัดการทางการเงินของระบบ ERP เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล เป็นต้น

  8. Factory Acceptance Testing หรือการทดสอบการยอมรับของโรงงาน จะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของระบบในการตอบสนองข้อกำหนดด้านการผลิต ตัวอย่างเช่น หากมีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตใหม่ การทดสอบการยอมรับของโรงงานอาจดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทำงานได้อย่างปลอดภัยและผลิตผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบตามข้อกำหนด การทดสอบการยอมรับจากโรงงานถือเป็น UAT ประเภทหนึ่ง


  กระบวนการและความสำคัญของ UAT

  User Acceptance Testing (UAT) เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หน้าที่ของ UAT คือการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ และกระบวนการต่อไปนี้เป็นวิธีดำเนินการของแต่ละขั้นตอนของการทดสอบ:

   1. Plan (วางแผน): จัดทำแผนการทดสอบ UAT ควรแสดงรายการการทดสอบ สถานการณ์ และกฎเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ รวมถึงระบุว่าใครทำอะไรในการทดสอบ

   2. Choose Testers (เลือกผู้ทดสอบ): ค้นหาผู้ใช้ปลายทางที่รู้จักซอฟต์แวร์ ธุรกิจ และขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี

   3. Create Scenarios (สร้างสถานการณ์): สร้างสถานการณ์ในการที่ครอบคลุมคุณลักษณะซอฟต์แวร์ทั้งหมด บางส่วนควรแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไร และบางส่วนควรทดสอบว่าจะจัดการกับข้อผิดพลาดอย่างไร

   4. Execute Test Cases (ดำเนินการทดสอบ): เมื่อสถานการณ์การทดสอบได้รับการพัฒนาแล้ว ผู้ทดสอบปฏิบัติตามแผนและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น

   5. Report Defects (รายงานปัญหา): หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ ผู้ทดสอบควรรายงานให้ทีมพัฒนาทราบ ทีมพัฒนาควรแก้ไขข้อบกพร่องและทดสอบระบบอีกครั้ง

   6. Retest (ทดสอบอีกครั้ง): เมื่อข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ควรทดสอบแอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขและระบบทำงานได้ตามที่คาดหวัง

   7. Obtain Sign-off (รับการอนุมัติ): เมื่อการทดสอบทั้งหมดผ่านและผู้ใช้พอใจ ก็สามารถ Sign-off ได้เลย

   8. Deploy to Production (เริ่มใช้งานจริง): เมื่อผู้ใช้ได้S ign-off แล้ว ระบบก็สามารถปรับใช้กับการใช้งานจริงได้เลย

  UAT ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้และความต้องการทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง UAT ที่ประสบความสำเร็จช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาหลังการใช้งานได้อย่างมาก และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้

  ประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการ UAT ให้ประสบความสำเร็จ

  - ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกระบวนการทำ UAT เพื่อตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่น ๆ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ

  - ตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลการทดสอบที่สมจริงเพื่อสะท้อนการใช้งานจริง

  - จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและผู้ใช้ปลายทาง

  แนวโน้มในอนาคตของ UAT และวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์

  อนาคตของ UAT มีแนวโน้มที่จะได้เห็นระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการบูรณาการที่ดีขึ้นกับวิธีการพัฒนาที่คล่องตัวเพื่อให้วงจรการทดสอบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  สรุป

  หลังจากจบบทความนี้แล้วหลายคนคงเข้าใจ UAT มากขึ้น ได้รู้ว่า UAT คืออะไร มีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าในโลกดิจิทัลเอจในปัจจุบันของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขั้นตอนของการทำ UAT ยังคงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะสอดคล้องกับความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง บทบาทในการตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ การใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนา การใช้วิธี UAT ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำลองสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ

  Reference.

  Margaret Rouse, (January 18, 2023). What Does User Acceptance Testing (UAT) Mean?

  Lisa Schwarz, (July 19, 2023). What Is User Acceptance Testing (UAT)? A Complete Guide

  Maria Martin, (March 20, 2023). UAT Testing- A Step by Step Guide 2023

  MORE ARTICLES

  23.08.2023

  0 Comment