×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By HOCCO - 26 January 2024

  WMS คืออะไร ใช้จัดการคลังสินค้ายังไง ทำไมธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องมี

  ในโลกอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) การจัดการคลังสินค้าถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ การถือกำเนิดของระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ได้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจต่าง ๆ จัดการสินค้าคงคลัง ปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเจาะลึกฟังก์ชันหลักและข้อดีของ WMS ภายในภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซ พาผู้อ่านทุกคนไปทำความเข้าใจว่า WMS คืออะไร โดยเน้นบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความพึงพอใจของลูกค้า


  ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า หรือ WMS คืออะไร

  คำอธิบายระบบการจัดการคลังสินค้า

  WMS คืออะไร? หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังสงสัยในความหมายที่แท้จริง Warehouse Management System (WMS) หรือระบบการจัดการคลังสินค้า เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลการดำเนินงานของคลังสินค้า โดยจะจัดเตรียมการไหลเวียนของสินค้า จัดการระดับสินค้าคงคลัง และติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกได้อย่างแม่นยำ

  สำหรับบริษัทอีคอมเมิร์ซ การควบคุมสินค้าคงคลังและการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุด WMS ทำหน้าที่เป็นแกนหลักที่ช่วยให้การจัดการสินค้าเป็นเรื่องง่าย สามารถทำหน้าที่จัดการผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ อีกทั้งยังมีการประมวลผลคำสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ที่ราบรื่น กล่าวง่าย ๆ คือระบบ WMS เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย โดยส่วนใหญ่ผู้ค้าปลีกใช้เทคโนโลยีอัตโนมัตินี้เพื่อทำให้การวางแผน การจัดระเบียบ ร้านค้าของตนเอง ซึ่งผู้ค้าแทบทุกรายในปัจจุบันล้วนมีความต้องการใช้ระบบ WMS เพื่อติดตามการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความแม่นยำและลดอัตราข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย

  ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบสำหรับธุรกิจออนไลน์

  ในโดเมนของอีคอมเมิร์ซ ที่ความเร็วของการประมวลผลคำสั่งซื้อและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ WMS มีบทบาทสำคัญช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย การนำระบบ WMS มาประยุกต์ใช้กลายเป็นแนวทางที่เป็นระบบมากขึ้น และช่วยให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จะพร้อมจำหน่ายในเวลาที่เหมาะสม พร้อมลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี


  แนะนำฟังก์ชันและคุณสมบัติของ WMS

  คำอธิบายฟังก์ชันและคุณสมบัติหลัก

  หลายคนทราบกันแล้วว่าระบบ WMS คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลการดำเนินงานของคลังสินค้า แล้วระบบ WMS มีฟังก์ชันอะไรบ้าง? แน่นอนว่าระบบ WMS นั้นมีฟังก์ชันมากมาย ตั้งแต่ติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบและการบรรจุ รวมถึงการเติมสินค้าอัตโนมัติ คุณสมบัติประกอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด การจับข้อมูลอัตโนมัติ และความสามารถในการบูรณาการกับระบบธุรกิจอื่น ๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างแผนกต่าง ๆ อย่างราบรื่น

  ข้อดีของการใช้ WMS

  การนำระบบ WMS มาใช้นำมาซึ่งข้อได้เปรียบมากมายสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเรื่องความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ปรับปรุงความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการจัดการสินค้าคงคลังเชิงรุก

  กระบวนการ WMS ที่สำคัญ

  เพื่อให้เข้าใจปัญหาของการจัดการคลังสินค้าได้ดีขึ้น เรามาดูกระบวนการหลักโดยย่อกัน กระบวนการคลังสินค้าขั้นพื้นฐานหกกระบวนการประกอบด้วยการรับ การขนย้ายและการจัดเก็บ การเบิกสินค้า การบรรจุ การจัดส่ง และการส่งคืน


   1. Receiving: เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงฐานข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อ การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้า การขนถ่าย การตรวจสอบ และการอัปเดตฐานข้อมูล

   2. Putaway and Storage: หลังจากได้รับสินค้าแล้ว จะต้องวางสินค้าในคลังสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด การระบุผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างถูกต้อง (SKU) และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เทคนิคต่าง ๆ เช่น การเซาะร่อง (slotting) การจัดการพื้นที่ และการออกแบบคลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในที่นี่

   3. Picking: การรวบรวมสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ ใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด เครื่องมือเช่นอุปกรณ์สแกนมือถือและระบบเสียงช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น cluster picking หรือ wave picking เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และลดข้อผิดพลาดได้

   4. Packing: การตรวจสอบคุณภาพ การประกอบคำสั่งซื้อ และการเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่งถือเป็นสิ่งสำคัญ การมีข้อมูลการสั่งซื้อที่ถูกต้องและการใช้เครื่องห่ออัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาและลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ได้

   5. Shipping: การดูแลให้มีการส่งมอบตรงเวลาและปลอดภัยให้กับลูกค้านั้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา การจัดการแรงงาน และระบบการติดตามที่เหมาะสม

   6. Returns: การจัดการการคืนสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การจัดเรียง การระบุ และการตัดสินใจว่าจะเติมสต็อก ซ่อมแซม ทิ้ง หรือส่งคืนสินค้าให้กับผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญ

  WMS เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างไร

  ความท้าทายที่บริษัทอีคอมเมิร์ซเผชิญในการจัดการคลังสินค้า

  บริษัทอีคอมเมิร์ซมักจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย เช่น ความต้องการที่ผันผวน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผู้บริโภค การเพิ่มจำนวน SKU และความจำเป็นในการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว WMS คือสิ่งที่สามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้โดยนำเสนอการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การประมวลผลคำสั่งซื้ออัตโนมัติ และการใช้คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประโยชน์ของ WMS ต่อบริษัทอีคอมเมิร์ซ:

  - กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงของ WMS ต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยแสดงให้เห็นว่าการนำ WMS ไปใช้ส่งผลให้เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อลดลง อัตราข้อผิดพลาดลดลง และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้นและการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อที่แม่นยำได้อย่างไร

  - กระบวนการดูแลคลังสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

  - บริหารจัดการพนักงานทุกคนที่ทำงานในคลังสินค้า

  - บริหารจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงของคลังสินค้าและพนักงาน

  - จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้า

  - ติดตามอุปกรณ์และสินค้าคงคลังทั้งหมด รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

  - การตรวจสอบแต่ละส่วนของกระบวนการโลจิสติกส์ตั้งแต่วินาทีที่สต็อกมาถึงจนถึงเวลาที่จัดส่ง

  - ส่งสินค้าตามออเดอร์

  - คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในการจัดการปัญหาสินค้าล้นสต็อกหรือสินค้าหมดสต็อก

  - ให้การรายงานโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกสำหรับสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณ


  ข้อดีของการใช้ WMS ร่วมกับ E-commerce

  เพิ่มความแม่นยำของคำสั่งซื้อและความเร็วในการดำเนินการ:

  WMS เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคลังสินค้า ส่งผลให้คำสั่งซื้อมีความถูกต้องแม่นยำและดำเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลโดยตรงไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่ดีขึ้นที่มีต่อธุรกิจนั้น ๆ

  ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น:

  ด้วยการปรับปรุงกระบวนการและรับประกันการปฏิบัติตามคำสั่งซื้ออย่างทันท่วงที WMS มีส่วนสำคัญในการยกระดับประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ส่งเสริมธุรกิจที่ทำซ้ำและบทวิจารณ์เชิงบวก

  ตัวอย่างการใช้งานระบบ WMS ภายในองค์กร

  ขั้นตอนในการใช้งาน WMS:

  การใช้ WMS เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การประเมินระบบปัจจุบัน การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การปรับแต่ง การฝึกอบรม และการบูรณาการ กลยุทธ์สำหรับการนำไปปฏิบัติเป็นช่วงและการประเมินผลหลังการนำไปปฏิบัติถือเป็นสิ่งสำคัญ

  ความท้าทายที่พบและแก้ไขระหว่างการดำเนินการ:

  ในระหว่างการนำไปใช้งาน อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การรวมระบบ การย้ายข้อมูล และการปรับตัวของพนักงาน กลยุทธ์ในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างละเอียด การสื่อสารที่มีประสิทธิผล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

  สรุปความสำคัญ

  โดยสรุประบบ WMS คือสิ่งที่แข็งแกร่งและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มุ่งหวังประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความพึงพอใจของลูกค้า การนำ WMS ไปใช้อย่างมีกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ จะมีความพร้อมที่จะเติบโตในภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซที่มีการแข่งขันสูง สำหรับบริษัทอีคอมเมิร์ซที่กำลังพิจารณาการนำ WMS มาใช้ แนะนำให้ประเมินความต้องการทางธุรกิจอย่างละเอียด การวางแผนที่พิถีพิถัน และวิธีการนำไปใช้งานแบบเป็นขั้นตอน การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหลังการใช้งานมีความสำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

  ในยุคที่ออนไลน์รวดเร็วการเติบโตของร้านค้าปลีก การใช้ระบบการจัดการคลังสินค้ากลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับองค์กรอีคอมเมิร์ซ ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีและการจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบได้อย่างราบรื่น ธุรกิจต่าง ๆ จึงสามารถจัดการกับความซับซ้อนของการจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และส่งมอบบริการที่ไม่มีใครเทียบเคียงให้กับลูกค้าได้ 

  Reference:

  Altexsoft, (October 20, 2020). Warehouse Management Systems: Key Processes, Features, and WMS Software Providers Compared

  Sam Franklin, (October 07, 2022). The comprehensive guide to eCommerce warehouse management

  Michael Keenan, (May 9, 2023). What Is a Warehouse Management System? Definition and Software Review 

  MORE ARTICLES

  0 Comment