×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By HOCCO - 24 May 2023

  ระบบฐานข้อมูล (Database System) มีอะไรบ้าง ดูตัวอย่างการทำฐานข้อมูล

  เพราะทุกองค์กร มักมีข้อมูลจำนวนมากอยู่ในมือเสมอ ทำให้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เป็นที่เป็นทาง และแยกสัดส่วนให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานต่อได้ ซึ่งนั่นก็คือ ระบบฐานข้อมูล Database System ที่เป็นสิ่งที่ช่วยจัดประเภทของข้อมูล และเก็บมันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหาในอนาคต แล้วระบบนี้มีอะไรบ้าง Hocco จะพาไปเจาะลึกให้เอง

  องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล Database System


  เพราะระบบฐานข้อมูลเป็นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่การใช้ฐานข้อมูลจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

  1. แอปพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application)

  Database Application หรือแอปพลิเคชันฐานข้อมูล เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งมีรูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลเป็นแบบเมนูหรือกราฟฟิก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเลย ก็สามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลได้เช่น บริการเงินสด ATM เป็นต้น

  2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS)

  Database Management System (DBMS) หรือระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ ก็คือ DBMS นี้ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เป็นต้น

  โดยหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้

  - กำหนดมาตรฐานข้อมูล

  - ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ

  - ดูแลข้อมูล รวบรวมข้อมูล (Data Collection) และจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ

  - จัดเรื่องการสำรอง และฟื้นสภาพแฟ้มข้อมูล

  - จัดระเบียบแฟ้มทางกายภาพ (Physical Organization)

  - รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และป้องกันไม่ใช้ข้อมูลสูญหาย

  - บำรุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นอิสระจากโปรแกรมแอปพลิเคชันอื่น ๆ

  - เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ 

  3. เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server)

  Database Server หรือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เป็นคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบบจัดการฐานข้อมูลทำงานอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้น ตัวเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลควรเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความรวดเร็วในการทำงานสูงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไป

  4. ข้อมูล (Data)

  Data หรือข้อมูล คือเนื้อหาของข้อมูลที่เราใช้งาน ซึ่งจะถูกเก็บในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล โดยจะถูกเรียกมาใช้งานจากระบบจัดการฐานข้อมูล มีด้วยการหลายประเภท ทั้งข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big Data ไปจนถึงข้อมูลเฉพะาทาง

  5. ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator หรือ DBA)

  Database Administrator (DBA) หรือผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล คือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูลแล้ว ยังกำหนดในเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน พร้อมทั้งดูแลเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลให้ทำงานอย่างปกติอีกด้วย

  สิ่งจำเป็นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

  - Performance Database ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เพื่อรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบภายในระบบเดียว

  - ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้ดูแลทุก ๆ อย่าง ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลทั้งหมด

  - Security มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญได้ตลอดเวลา

  - นักออกแบบฐานข้อมูลรับผิดชอบการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะถ้าออกแบบโครงสร้างของข้อมูลไม่ดี อาจส่งผลให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องได้

  - Availability มั่นคงและมีเสถียรภาพ มี Downtime ที่ต่ำ ซึ่งจะลดโอกาสที่ระบบจะหยุดทำงาน อีกทั้งต้องมีการอัปเกรดระบบทั้งในระดับของ Software และ Hardware ตลอดเวลา

  - ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล จะต้องเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และดิจิตัลโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ เพราะระบบนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมาก อย่างเช่น Hocco ที่เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และดิจิทัลโซลูชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ระบบคลังสินค้า, ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลERP Software เป็นต้น เพื่อรองรับทุกความต้องการของธุรกิจหลากหลายขนาด และในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเราตั้งใจที่จะมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลโซลูชั่นของธุรกิจคุณให้ลุล่วง


  - Manageability บริหารจัดการและบำรุงรักษาได้ง่าย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลง

  - Storage จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดหรือเพิ่มขยายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  - กลุ่มผู้ใช้ซึ่งต้องการค้นหาข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น

  ตัวอย่างการทำฐานข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ


  ระบบฐานข้อมูลของธนาคาร 

  เพราะในหนึ่งวัน ลูกค้าในการดูแลของธนาคารนั้นมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบฐานข้อมูลของธนาคารจำเป็นจะต้องจัดเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ ของลูกค้าเอาไว้ โดยแต่ละธนาคารจะมีจำนวนลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก อาจนับเป็นแสนคนหรือล้านคนได้ ตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทบัญชี รายการสินค้าเชื่อ ยอดคงเหลือแต่ละบัญชีของลูกค้า เป็นต้น

  ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

  โรงพยาบาล คืออีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยที่เข้า และออกจากโรงพยาบาลหลังการรักษาอยู่สม่ำเสมอ โดยระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจะมีข้อมูลที่ควรจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ประวัติการแพ้ยา ประวัติการป่วย อาการป่วย ยาที่ใช้ในการรักษาของคนไข้แต่ละคน และข้อมูลความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละท่าน เป็นต้น เพื่อให้การรักษาคนไข้และปริมาณยา รวมไปถึงแพทย์ที่พร้อมรับผู้ป่วยเข้าทำการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีที่สุด 

  ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน

  หลัก ๆ แล้วระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนของแต่ละแห่ง จะมีจำนวนนักเรียนหลายร้อยหรือหลายพันคน ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่โรงเรียนควรจัดเก็บ ได้แก่ ประวัติของนักเรียนแต่ละคน เพราะเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องติดต่อกับผู้ปกครอง ก็สามารถค้นหารายละเอียดได้อย่างรวดเร็วในฐานข้อมูล อีกทั้งข้อมูลผลการเรียนในทุกระดับชั้นของนักเรียนในแต่ละคน ก็สามารถจัดเก็บ และเรียกค้นหาได้อย่างสะดวกในฐานข้อมูลเดียวกันได้ เป็นต้น

  สรุป


  Database System หรือระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เสถียร และตอบโจทย์ทุกการใช้งานของธุรกิจนั้น ไม่ใช่เพียงเเค่มี Database System ที่ดี และสามารถใช้งานได้เท่านั้น เเต่จะต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัว และเหมาะแก่ใช้งานกับผู้ใช้อีกด้วย รวมไปถึงมีความปลอดภัยต่อตัวระบบฐานข้อมูล Database System ที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรนั้นจะไม่รั่วไหลออกไป จนสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้

  ซึ่งหากใครที่ต้องการสร้างระบบฐานข้อมูล Database System ให้กับองค์กรของตัวเอง แล้วยังหา Outsource IT หรือบริษัทดิจิทัลโซลูชั่นที่จะเข้ามาสร้างตัวระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้วล่ะก็ Hocco ของเรา มีเทคโนโลยีที่พร้อมนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ของธุรกิจคุณ และสามารถช่วยสร้างซอฟต์แวร์เหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีความปลอดภัย และได้รับมาตรฐานตามอย่างระดับสากล


  อ้างอิง

  https://nattanichasite.wordpress.com/ระบบฐานข้อมูล-database/

  https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html

  https://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system-คือ-ระบบ/

  https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/57459 

  0 Comment