×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By Kaewklaow Robru - 27 February 2023

  ความสำคัญของระบบ Data Management The importance of data management in an organisation

  การจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร เพราะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่องค์กรกำลังใช้อยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงได้ และปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมสามารถช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตจากการวิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพยายามในการกู้คืนระบบ ช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และทำความเข้าใจข้อมูล ระบุรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ช่วยสร้าง Big Data ที่มีคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

  ภาพที่ 1; data report จาก; https://www.freepik.com/author/stories

  ก่อนหน้านี้ HOCCO ได้เขียนถึงเรื่องราวของ Data Management ในบทความ “Data Management คืออะไร ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญ?” ที่พูดถึงเรื่องความหมายและสิ่งที่องค์กรควรโฟกัส ซึ่งการจัดการข้อมูลเป็นหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่องค์กรใช้นั้นถูกต้อง เข้าถึงได้ และปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลถูกสร้างขึ้นในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดยในบทความนี้ ผมจะพาทุกคนไปสำรวจความสำคัญของการจัดการข้อมูลในองค์กรและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ Data Management มีให้เรา

  ประโยชน์ของ Data Management

  ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการจัดการข้อมูลคือความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น ข้อมูลเป็นรากฐานของกระบวนการตัดสินใจ และข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้ แนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่องค์กรใช้นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้น

  ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของการจัดการข้อมูลคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ สิ่งนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรได้อย่างมากโดยลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้รับการจัดการอย่างดียังช่วยให้กระบวนการและการตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นและมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยลง

  การจัดการข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ องค์กรต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA โดยแนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมจะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้โดยการรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลยังมีความสำคัญต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพยายามในการกู้คืนระบบ ความต่อเนื่องทางธุรกิจหมายถึงความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานต่อไปในกรณีที่เกิดการหยุดชะงัก เช่น ภัยธรรมชาติหรือการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

  ระบบ Data Management ในประเทศไทย

  การจัดการข้อมูลได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศยังคงพัฒนาและปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การจัดการข้อมูลจึงกลายเป็นหน้าที่ที่สำคัญสำหรับองค์กรในประเทศไทย มาดูกันว่าสถานะปัจจุบันของการจัดการข้อมูลในประเทศไทย ตลอดจนความท้าทายและโอกาสที่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศเผชิญอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

  ภาพที่ 2; data centres จาก; https://www.freepik.com/author/jcomp

  หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรในประเทศไทยต้องเผชิญคือการขาดทักษะและความรู้ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) องค์กรจำนวนมากในประเทศขาดความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้องของข้อมูล การละเมิดความปลอดภัย และปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ หลายองค์กรในประเทศไทยยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความท้าทายอีกประการที่องค์กรในประเทศไทยต้องเผชิญคือการขาดการกำกับดูแลข้อมูล อาจรวมถึงนโยบาย กระบวนการ และมาตรฐานที่ควบคุมการใช้และการจัดการข้อมูล หากไม่มีการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์กรต่าง ๆ ในประเทศก็อาจประสบปัญหาในการรักษาความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล และอาจมีความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

  ภาพที่ 3; Bangkok cloud computing จาก; https://www.freepik.com/author/rawpixel-com

  แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ยังมีโอกาสมากมายสำหรับองค์กรในประเทศไทยในการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูล หนึ่งในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมาก ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์และบริการการจัดการข้อมูล เพื่อช่วยให้จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  และในส่วนของรัฐบาลไทยยังมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการข้อมูลในประเทศ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรในประเทศไทยและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA และถ้าอยากรู้ว่า PDPA คืออะไร มีคความสำคัญอย่างไร สามารถอ่านเพิ่มเติมที่บทความก่อนหน้านี้ “PDPA คืออะไร? ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายนี้” ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

  0 Comment